Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 9 juni 2018

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 51b

Jezus’ moeder sloot alles wat er
met Hem gebeurd was in haar hart.