Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 9 sept 2023

Uit de eerste brief van Petrus 1, 3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven.