Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 9 september 2017

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 3, 6c

De letter doodt,
maar de Geest maakt levend.