Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 1 april 2018

Uit de eerste brief van Petrus 1, 3

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus :
in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen
worden door de opstanding
van Jezus Christus uit de dood,
waardoor wij leven in hoop.