Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 1 januari 2017

Uit het boek Numeri 6, 24-26

Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het
licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

 

1

 

Lezing van de dag Leestip van de dag