Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 1 nov. 2015

Uit het boek Apocalyps 7, 9-10

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was,
uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand
stonden ze voor de troon en voor het lam.
Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God
die op de troon zit en van het lam !’

 

banner_LamGods

 

Midden-onder-tafereel uit Het Lam Gods (gebroeders Van Eyck)

Lezing van de dag Leestip van de dag