Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 10 december 2017

Uit de tweede brief van Petrus 3, 9b

De Heer heeft geduld met u,
omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt
en niemand verloren gaat.