Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 10 jan. 2016

Uit het evangelie volgens Lucas 3, 21-22

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt
en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde
de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer,
en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn
geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’

 

baptism_610x300

 

Lezing van de dag Leestip van de dag