Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 10 okt 2021

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 21-22

Jezus keek hem liefdevol aan en zei: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.