Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 11 maart 2018

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 2, 10

God heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn :
in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden
die God heeft voorbereid.