Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 11 nov 2018

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 43-44

Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:
‘Ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist
dan alle anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed,
maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had,
heel haar levensonderhoud.’