Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 11 okt. 2015

Uit de Handelingen van de Apostelen 2, 44-46

Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden
alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en
verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel,

braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden
in een geest van eenvoud en vol vreugde.

 

sun-chapel

Uit de film ‘Broeder zon en zuster maan’

Lezing van de dag Leestip van de dag