Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 11 sept 2022

Uit het evangelie volgens Lucas 15, 7

Jezus zei: ‘In de hemel zal er meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.’