Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 12 maart 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 17, 1-2

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer
Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde
als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.

 

 

Lezing van de dag Leestip van de dag