Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 12 mei 2024

Uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicensen 5, 16-18

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.