Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 12 nov 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 25, 13

Wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.