Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 14 okt 2018

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 21-22

Jezus keek de man liefdevol aan en zei tegen hem:
‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt
en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat
in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’
Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging
terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.