Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 15 jan 2023

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 1, 3

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.