Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 15 nov 2020

Uit de eerste brief van Petrus 4, 10

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.