Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 16 april 2023

Uit het evangelie volgens Johannes 20, 27-29

Jezus richtte zich tot Tomas en zei: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’