Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 16 aug. 2015

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 5, 15

Let goed op welke weg u bewandelt,
gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen.

 

bloemenlang

 

Lezing van de dag Leestip van de dag