Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 16 juni 2019

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 13, 13

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest
zij met u allen.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag