Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 17 december 2017

Uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 5, 24

Hij die u roept is trouw
en doet zijn belofte gestand.