Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 17 maart 2019

Uit het evangelie volgens Lucas 9, 35

Er klonk een stem uit de wolk, die zei:
‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!’