Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 17 september 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 18, 21-22

Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg:
‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt,
hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe ?’
Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je,
maar tot zeventig maal zeven.’

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag