Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 18 juni 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 10, 8b

Jezus zei :
‘Om niet hebben jullie ontvangen,
om niet moeten jullie geven !’