Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 18 juni 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 10, 1

Jezus riep zijn twaalf leerlingen bij zich en Hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.