Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 18 sept 2022

Uit het evangelie volgens Lucas 16, 13

Jezus zei: ‘Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’