Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 19 aug 2018

Uit het boek Spreuken 9, 4b-6

Wie geen verstand heeft roept de wijsheid toe :
‘Kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb gemengd.
Wees niet langer zo onnozel, leef, en betreed de weg van het inzicht.’