Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 19 februari 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 44-45a

Jezus zei :
‘Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,
alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.’