Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 19 juli 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 13, 33

Jezus zei: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’