Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 19 juni 2022

Uit het evangelie volgens Lucas 9, 24-25

Jezus zei: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.’