Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 19 maart 2023

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 5, 8b

Ga de weg van de kinderen van het licht.