Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 2 april 2023

Uit het evangelie volgens Lucas 19, 37-38

Toen Jezus op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’