Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 20 mei 2018

Uit de Handelingen van de Apostelen 2, 3-4a

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,
en allen werden vervuld van de heilige Geest.