Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 20 sept 2020

Uit de profeet Jesaja 55, 6

Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.