Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 21 mei 2023

Uit de Handelingen van de Apostelen 1, 14

Eensgezind wijdden de apostelen zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.