Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 21 okt 2018

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 43bc

Jezus zei :
‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn,
zal de anderen moeten dienen,
en wie van jullie de eerste wil zijn,
zal ieders dienaar moeten zijn.’