Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 22 januari 2017

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 5, 2

Ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad
en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.