Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 23 april 2023

Uit het evangelie volgens Lucas 24, 35

De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

De Emmaüsgangers door Michael Ancher