Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 24 mei 2015

Uit de Handelingen van de Apostelen 2, 1-4

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze
allen bij elkaar.
Plotseling klonk er uit de hemel een
geluid als van een hevige windvlaag,
dat het huis waar
ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden
en zich op ieder
van hen neerzetten, en allen werden vervuld
van de heilige Geest
en begonnen op luide toon te spreken
in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven.

 

pentecost

 

Lezing van de dag Leestip van de dag