Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 24 mei 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 17, 11b

Jezus bad: ‘Heilige Vader, bewaar hen door uw Naam, de Naam die U ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.’