Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 24 sept 2023

Uit de profeet Jesaja 55, 6

Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is.