Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 26 febr 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 4, 1-2

Jezus werd door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger.