Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 26 maart 2017

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 5, 8b

Broeders en zusters,
ga de weg van de kinderen van het licht.