Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 26 mei 2024

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 13, 13

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.