Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 27 augustus 2017

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 2, 19c

Laat ieder die de Naam van de Heer noemt,
onrecht uit de weg gaan.