Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 27 febr 2022

Uit het evangelie volgens Lucas 6, 45

Jezus zei: ‘Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.’