Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 27 juni 2021

Uit het evangelie volgens Marcus 5, 41-42a

Jezus pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen.