Dagelijks Bijbelcitaat – zondag 27 mei 2018

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 13, 13

De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest
zij met u allen.